User Tools

Site Tools


start

Kompot.si (Prosto gostovanje)

Librehosters ( https://libreho.st/ ) je mreža kolektivov, ki z uporabo proste programske opreme spodbuja decentralizacijo svetovnega spleta. Ekipa, ki pripravlja radijsko oddajo Tehno klistir, načrtuje vzpostavitev takšnega kolektiva v Ljubljani. Librehosting ponuja rešitve, na nekatere probleme sodobne podatkovne ekonomije, natančneje na močno monopoliziran in centraliziran trg spletnih storitev, v katerem so uporabniki močno odvisni od ponudnika storitev. Prosto gostovanje je poskus, da se to neenakovredno razmerje izravna.

Za dopolnjevanje obstoječih ter dodajanje novih trajnejših zapisov pa se registriraj tukaj!

O nas

Seznam storitev

Zaenkrat gostimo sledeče online storitve:

English?

librehosters is a network of cooperation and solidarity that uses free software to encourage decentralisation through federation and distributed platforms. The team behind radio show Techno enema has a plan of creating such a collective in Ljubljana and join the librehosters network. Librehosting is addresses some probelems of modern data driven economy in particularly highly monopolized and centralized market of web services in which users are highly dependent on service provider. Librehosting is a trying to level this unequal relationship.

On the event the idea of librehosting will be presented and we will discuss free software services that are available as an alternative to commercial ones. Presentation is intended for people with interest in self-hosting or librehosting, potential system administrators and other members of hosting collective as well as for future users.

Ni oblaka, samo računalniki drugih ljudi

start.txt · Last modified: 2020/10/15 02:01 by g1smo