start

Kompot.si (Prosto gostovanje)

Librehosters ( https://libreho.st/ ) je mreža kolektivov, ki z uporabo proste programske opreme spodbuja decentralizacijo svetovnega spleta. Ekipa, ki pripravlja radijsko oddajo Tehno klistir, načrtuje vzpostavitev takšnega kolektiva v Ljubljani. Librehosting ponuja rešitve, na nekatere probleme sodobne podatkovne ekonomije, natančneje na močno monopoliziran in centraliziran trg spletnih storitev, v katerem so uporabniki močno odvisni od ponudnika storitev. Prosto gostovanje je poskus, da se to neenakovredno razmerje izravna.

Kompot je nabor digitalnih sadežev odprte programske kulture, skuhanih v okusno in easy to use sladico, s katerimi želimo graditi skupnost odporno proti korporativni monopolizaciji in progresivno v razumevanju in uporabi sodobnih interakcijskih tehnologij. Prioriteti sta dve - nikakor ne diametralno nasprotni; na eni strani si bomo zagotavljali stabilno, nadgradljivo in med sabo združljivo programje, na drugi strani - kar nakaže osebni povratni zaimek - je udeleženost pri delovanju/vzdrževanju sistema zaželjena in hkrati aktivno vpeljevana (beri, znanje je zastonj, delili si ga bomo).

Več nas bo, prej bomo na cilju in ker tam nikoli ne bomo, se ukvarjamo s stvarmi, ki jih vsakodnevno uporabljamo. Ne verjamemo(?), da se bomo vsi ukvarjali s programi in vzdrževanjem kompota in zgolj uporaba kompotovih storitev je veliko več kot neuporaba, verjamemo pa, da razumeti tehniko pomeni razumeti del logike sveta - in biti del nje je biti del sveta.

Zaenkrat gostimo sledeče online storitve:

Dodatno

Ukvarjamo se tudi z:

librehosters is a network of cooperation and solidarity that uses free software to encourage decentralisation through federation and distributed platforms. The team behind radio show Techno enema has a plan of creating such a collective in Ljubljana and join the librehosters network. Librehosting is addresses some probelems of modern data driven economy in particularly highly monopolized and centralized market of web services in which users are highly dependent on service provider. Librehosting is a trying to level this unequal relationship.

On the event the idea of librehosting will be presented and we will discuss free software services that are available as an alternative to commercial ones. Presentation is intended for people with interest in self-hosting or librehosting, potential system administrators and other members of hosting collective as well as for future users.

Contact us

Ni oblaka, samo računalniki drugih ljudi

  • start.txt
  • Last modified: 2023/12/28 21:33
  • by g1smo