sodelovalnice:deguglifikacija-telefona:sinhronizacija-kontaktov

Sinhronizacija kontaktov

  • na katalogu prostokodnih android aplikacij f-droid namestimo program DAVx5
  • Dodamo račun s kompotovega nextclouda (obzorje.kompot.si).
    • izberemo možnost Login with URL and user name
  • Kontakte uvožimo v DAVx5 imenik (prek aplikacije Contacts na googleficiranem androidu).
  • Počakamo, da se kontakti posyncajo.

Imenik je sedaj dostopen na kompotovi nextcloud aplikaciji kontakti.

  • sodelovalnice/deguglifikacija-telefona/sinhronizacija-kontaktov.txt
  • Last modified: 2021/11/03 19:30
  • by lio