navodila:slike

Slike

Nameščen moramo imeti imagemagick (apt install imagemagick), nato v terminalu znotraj želenega imenika poženemo:

find . -name "*.jpg" -exec mogrify -resize 1920x "{}" \;

Spremeni velikosti vseh .jpg datotek (za druge priponke ponovimo ukaz z drugim parametrom) na širino 1920 pikslov in pa proporcionalno višino. Lahko napišemo tudi recimo x1080 za 1080 pikslov višine in proporcionalno širino, lahko pa vnesemo tudi procente.

  • navodila/slike.txt
  • Last modified: 2021/12/21 20:30
  • by g1smo