navodila:rezanje_videa

Rezanje videa

ffmpeg je konzolni odprtokodni “švicarski nož” za delanje z videom.

ffmpeg -ss <zacetek_rezanega_posnetka> -i <vhodni_fajl> -c copy <izhodni_fajl>

# Recimo tako odrežemo prvi 2 minuti in pol stran:
ffmpeg -ss 00:02:30 -i 2021-03-04\ 18-59-44.mp4 -c copy 2021-03-04\ cut.mp4

Pozor! -ss je potrebno podati pred -i, če želimo da se video začne ključnim okvirjem (keyframe)

ffmpeg -i <ime datoteke> -c copy -map 0 -segment_time <hh:mm:ss dolžina intervala> -f segment <ime izhodne datoteke>%03d<.končnica>

# Recimo tako file razrežemo v intervale po 20 minut (dela tudi za zvocne datoteke)
ffmpeg -i input.wav -c copy -map 0 -segment_time 00:20:00 -f segment output%03d.wav

Primer za mp4 fajle:

ffmpeg -i 2022-09-08\ 22-02-03.mp4 -c copy inter1.ts
ffmpeg -i 2022-09-08\ 22-06-45.mp4 -c copy inter2.ts
ffmpeg -i "concat:inter1.ts|inter2.ts" -c copy 2022-09-08\ PLAC.mp4

Več primerov: https://trac.ffmpeg.org/wiki/Concatenate

Primer za mp3 format, 320kbps:

ffmpeg -i <vhodni_video> -b:a 320k -vn <zvocni_fajl>.mp3
ffmpeg -i <vhodni_video> -vcodec h264 -acodec aac -strict -2 <izhodni_video>.mp4
ffmpeg -i <vhodni_video> -filter:v "crop=w:h:x:y" <izhodni_video>.mp4

# Recimo da želimo samo prvi 964 pikslov na levi ter ohraniti originalno 1080px višino, brez zamikanja
ffmpeg -i 2022-06-18\ 19-57-23.mp4 -filter:v "crop=964:1080:0:0" trnje.mp4
  • navodila/rezanje_videa.txt
  • Last modified: 2022/09/10 20:37
  • by g1smo