navodila:certifikati

Digitalni certifikati

S pomočjo digitalnih certifikatov lahko overjamo gostitelje in vzpostavljamo varne povezave.

openssl x509 -noout -text -in /etc/ssl/.../<cert>.pem

openssl x509 -inform PEM -in /etc/ssl/.../<cert>.pem -out /usr/local/share/ca-certificates/<cert>.crt

  • navodila/certifikati.txt
  • Last modified: 2022/03/17 18:49
  • by g1smo