navodila:admin:proxmox

Proxmox

Proxmox je na Debian linux bazirana linux distribucija, ki močno poenostavi upravljanje virtualnih strežnikov.

Če za proxmox ne plačuješ premium uporabnine, teži, da je ne plačuješ, kar je nekoliko moteče. Sledeča dva ukaza odstanita teženje:

sed -Ezi.bak "s/(Ext.Msg.show\(\{\s+title: gettext\('No valid sub)/void\(\{ \/\/\1/g" /usr/share/javascript/proxmox-widget-toolkit/proxmoxlib.js
service pveproxy restart

(testirano na Proxmox VE 7.1, deluje pa najbrž tudi na prejšnjih verzijah)

Najprej naredimo posnetek kontejnerja (pri tem, če se ne motim, ne sme teči, po potrebi ga prej ustavimo):

lxc-snapshot -n <kontejner>

Nato iz njega naredimo šablono (pazimo, da smo šli res na najnovejši posnetek N), pred tem pa prečistimo odvečne fajle v /dev, da ni kasneje napak pri uvozu v proxmox:

cd /var/lib/lxc/<kontejner>/snaps/snapN/rootfs
rm -rf dev/*
rm -rf var/lib/docker/volumes/backingFsBlockDev
tar -czvf /var/lib/vz/template/cache/<kontejner>.tar.gz .

Nato pa ustvarimo nov kontejner z izbrano šablono; lahko preko ukazne vrstice ali pa preko grafičnega vmesnika. Če se je LXC kontejner nahajal kje drugje kot na proxmox strežniku, ga moramo tja seveda skopirati, v naveden imenik (kjer privzeto išče šablone) ali kam drugam (v kolikor jih išče (tudi) kje drugje): /var/lib/vz/template/cache/<kontejner>.tar.gz

  • navodila/admin/proxmox.txt
  • Last modified: 2022/05/03 15:00
  • by g1smo