navodila:admin:proxmox_upgrade

Proxmox dokumentacija ( https://pve.proxmox.com/wiki/Package_Repositories ) pravi:

Proxmox VE No-Subscription Repository
  This is the recommended repository for testing and non-production use. Its packages are not as heavily tested and validated.
  You don’t need a subscription key to access the pve-no-subscription repository. We recommend to configure this repository in /etc/apt/sources.list

V fajlu /etc/apt/sources.list mora torej biti nastavljen no-subscription repository.
Pomembno je tudi, katera verzija Debiana je Proxmox instalacija (nižje je primer za “buster”).
kot superuser oziroma sudo s tekst editorjem v fajl /etc/apt/sources.list dodaš nalednje:

# PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com, NOT recommended for production use.
deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription


Vsi Proxmox repositoryi v /etc/apt/sources.list zgledajo potem takole (primer je za “buster”):
deb http://ftp.debian.org/debian buster main contrib
deb http://ftp.debian.org/debian buster-updates main contrib

# PVE pve-no-subscription repository provided by proxmox.com, NOT recommended for production use.
deb http://download.proxmox.com/debian/pve buster pve-no-subscription

# security updates
deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main contrib


* prej preveri ali imaš pravilno naštiman repository - glej višje.
kot superuser oziroma sudo v terminalu izvedeš:
apt update
apt full-upgrade
še reboot:
systemctl reboot

  • navodila/admin/proxmox_upgrade.txt
  • Last modified: 2021/08/27 18:14
  • by uros_g