video:peertube

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
video:peertube [2021/08/28 18:50]
lio
video:peertube [2021/08/28 18:55]
lio
Line 1: Line 1:
 +====== Peertube ======
 +
 Peertube je prostokodna platforma za pretakanje video vsebin. Peertube je prostokodna platforma za pretakanje video vsebin.
  
Line 12: Line 14:
  
 Na meniju, ki se odpre po kliku na gumb **Publish**, izberemo zavihek **Go live**. Izberemo kanal in nastavimo zasebnost in kliknemo gumb **Go live** (še enkrat). Na meniju, ki se odpre po kliku na gumb **Publish**, izberemo zavihek **Go live**. Izberemo kanal in nastavimo zasebnost in kliknemo gumb **Go live** (še enkrat).
 +
 +{{ :video:sc-210828-1843.png?direct&400 |}}
  
 V **Advanced settings** prekopiramo __Live RTMP Url__ in __Live stream key__, ter ju prenesemo v nastavitve na programu [[https://obsproject.com/|obs (Open Broadcast Software)]]. V **Advanced settings** prekopiramo __Live RTMP Url__ in __Live stream key__, ter ju prenesemo v nastavitve na programu [[https://obsproject.com/|obs (Open Broadcast Software)]].
 +
 +{{ :video:sc-210828-1852.png?nolink&400 |}}
  • video/peertube.txt
  • Last modified: 2021/08/28 18:55
  • by lio