video:peertube

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
video:peertube [2021/08/28 18:50]
lio
video:peertube [2021/08/28 18:53]
lio
Line 12: Line 12:
  
 Na meniju, ki se odpre po kliku na gumb **Publish**, izberemo zavihek **Go live**. Izberemo kanal in nastavimo zasebnost in kliknemo gumb **Go live** (še enkrat). Na meniju, ki se odpre po kliku na gumb **Publish**, izberemo zavihek **Go live**. Izberemo kanal in nastavimo zasebnost in kliknemo gumb **Go live** (še enkrat).
 +
 +{{ :video:sc-210828-1843.png?direct&400 |}}
  
 V **Advanced settings** prekopiramo __Live RTMP Url__ in __Live stream key__, ter ju prenesemo v nastavitve na programu [[https://obsproject.com/|obs (Open Broadcast Software)]]. V **Advanced settings** prekopiramo __Live RTMP Url__ in __Live stream key__, ter ju prenesemo v nastavitve na programu [[https://obsproject.com/|obs (Open Broadcast Software)]].
 +
 +{{ :video:sc-210828-1852.png?nolink&400 |}}
  • video/peertube.txt
  • Last modified: 2021/08/28 18:55
  • by lio