navodila:admin:mobilizon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

navodila:admin:mobilizon [2021/09/12 20:09] (current)
g1smo created
Line 1: Line 1:
 +# Mobilizon administriranje
  
 +Poleg (nekoliko omejenega) spletnega vmesnika Mobilizona je mogoče administrirati preko ukazne vrstice na strežniku. Najprej zamenjamo uporabnika na `mobilizon`, potem pa uprabljamo z ukazom `mix mobilizon.<podkukaz>.<podpodukaz> <argumenti>`.
 +
 +## Dodelitev administrativnih privilegijev
 +
 +`/var/www/mobilizon/live$ mix mobilizon.users.modify <email> --admin`
  • navodila/admin/mobilizon.txt
  • Last modified: 2021/09/12 20:09
  • by g1smo