navodila:admin:mail:virtualna_imena

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

navodila:admin:mail:virtualna_imena [2021/06/25 14:45] (current)
g1smo created
Line 1: Line 1:
 +# Virtualna mail imena
  
 +Postfix SMTP strežnik za pošiljanje mejlov (kot veliko drugih) omogoča kreiranje virtualnih mejl naslovov, ki vso dohodno pošto posredujejo na željene naslove.
 +Na kompot strežniku imamo za to fajl `/etc/postfix/virtual`, kar je naznanjeno v postfix konfiguracijskem fajlu `/etc/postfix/main.cf`:
 +
 +<code>
 +virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual
 +</code>
 +
 +Po spremembi vsebine virtual map fajla, moramo ponovno izgraditi tabele za poizvedbo (zaradi katerih zadeva veliko hitreje deluje):
 +`postmap /etc/postfix/virtual`
  • navodila/admin/mail/virtualna_imena.txt
  • Last modified: 2021/06/25 14:45
  • by g1smo