mobilizon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mobilizon [2021/09/18 13:24] (current)
lio created
Line 1: Line 1:
 +Prosto programska federirana storitev za objavljanje dogodkov, ki nadomešča zaprte platforme, kakršni sta meetup.com in facebookovi dogodki.
  
 +Več o mobilizonu si lahko preberete na [[https://joinmobilizon.org|joinmobilizon.org]].
 +
 +[[start|Kompot]] gosti instanco mobilizona na [[https://dogodki.kompot.si|dogodki.kompot.si]].
  • mobilizon.txt
  • Last modified: 2021/09/18 13:24
  • by lio